11/21/2008

... (nothiNG จริงๆ)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

5 comments:

Anonymous said...

really!!!!! you get nothing

Anonymous said...

wow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

อะไรกันนี่

Anonymous said...

คมคายเสมอ...เลยนะ
เขาบอกว่าความไม่มีอะไร
เป็นแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่ง
สรรพสิ่งเกิดจากความไม่มีอะไร
และคงจากไปด้วยอะไรไม่มี
เต๋าเคยกล่าวไว้
ไม่มี คือมี มีคือไม่มี
ถ้างั้น ไม่มีแฟน ก็คือมีแฟน
เพราะขนาดยังไม่เป็นแฟน
ยังอกหักได้ติดๆกัน
แสดงว่า ไม่มี ก็คือมี

Anonymous said...

ชอบอ่ะ

รูปเซ็ตนี้

สวยสุด

(แอบประชด) O_O

Anonymous said...

พี่ครับ....

ในความไม่มีอะไรผมเห็นแล้วครับ

ผมเห็นแล้ว

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ผมเห็นแชมพูครับพี่