12/13/2008

แจ่ม = (ดิน+ฟ้า+อากาศ) ดี
I love that you get cold when it’s 71 degree out.
I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich.
I love that you get a little crinkle in your nose, when you’re looking at me like I’m nuts.
I love that after I spend day with you, I can still smell your perfume on your clothes.
And…
I love that you are the last person I want to talk to before I go to sleep at night.
And it’s not because I’m lonely,
And it’s not because it’s New Year’s Eve.
I came here tonight because…
When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.

บางตอนแจ่มๆ จาก “When Harry Met Sally (1989)”
และกับบรรยากาศแจ่มๆ แบบนี้--
Don’t be afraid to express your self.

3 comments:

Anonymous said...

So cute na

Anonymous said...

แจ่มสู้แม่แจ่มได้มั้ย??

Anonymous said...

ความหมายน่ารักดี ชอบ ๆ