3/29/2010

นิทรรศการ6 comments:

บีบี said...

โดยส่วนตัวชอบรูป3
แต่สะดุดที่รูป7

บูบู said...

ชอบรูป 10 และ 12

และ ข้างบนเป็นตัวปลอม

บีบี said...

คนข้างบนนั่นแระตัวปลอม ชิชะ

babyshampoo said...

มีปลอมตัวกันด้วย??

1306ix said...

คุณบีบี, บูบู และเบบี้ (แชมปู)

thanks for comments

Shade Of..... said...

cool...