5/30/2008

วับๆ WOM ๆ # 4


...ต่อไปเป็นข่าวสั้น

WOM เล่ม 4 ฉบับประจำเดือนมิถุนาฯ ออกแล้ว!
ซึ่งฉบับนี้ใช้ชื่อว่า WOM Café เพราะเกี่ยวกับร้านกาแฟ
เล่มนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นจำนวนสมาชิกในทีม,
รูปแบบและแนวทางงาน Artwork ภายในเล่ม,
ความหลากหลายของเนื้อหา
รวมถึงจำนวนหน้าที่เพิ่มขึ้นจากผู้สนันสนุนอย่างเป็นทางการ

แต่มีอยู่หนึ่งสิ่งที่ยังเหมือนเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด
นั่นคือเงินเดือน T_T

จบข่าว...

1306ix รายงาน (ทั้งน้ำตา)

2 comments:

1306ix said...

และมีอยู่อีกหนึ่งสิ่งที่ยังเหมือนเดิม ที่ยังไงๆ ก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด
นั่นคือการเมืองไทย T_T

ขออภัยหากเบื่อที่จะฟัง

Anonymous said...

อีกไม่นานอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งเงินเดือน
และการเมือง...