11/15/2007

HUE and SATURATION


2 comments:

Anonymous said...

เพ่ว่า
เราทำธุรกิจร่วมกันดีกว่า
ติงถ่ายรูป แล้วพี่เอารูปไปขาย
กำไรเห็นๆ ^_^

Anonymous said...

เว้เป็นเมืองที่วุ่นวาย แต่มีเสน่ห์
พี่ว่างั้นป่ะ?