5/17/2007

My-Mine-Mind


“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่า เด็กวัยรุ่นไทยห่างเหินจากพระพุทธศาสนา ไม่เข้าใจกฎไตรลักษณ์ หากถามเด็กเหล่านั้นว่ารู้จักกฎไตรลักษณ์หรือไม่
คงไม่มีใครตอบได้
“ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจอนิจจัง ทุกอย่างไม่เที่ยง จะชอบอะไรต้องรู้จักชอบ
ไม่ใช่ชอบหัวปักหัวปำ หรือเกลียดอะไรอย่างสุดขั้ว
“จุดนี้สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของการศึกษาไทย ที่เน้นแต่เทคโนโลยีวิชาการ ที่จะต้องเป็นหนึ่ง แต่ขาดการปลูกฝังทางศาสนา และการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ทำให้เด็กเราโง่ในการใช้ชีวิต”

พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)
ส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ในมติชนรายวัน 13 ส.ค. 46 เรื่องวัยรุ่นไทยกับการป่วยของบิ๊ก ดีทูบี


------------

บ่ายวันก่อนพิ้งกี้แบร์ชวนผมไปเดินเลือกซื้อของที่วันสวนแก้ว เธอบอกว่าถ้าไปแล้วผมต้องชอบแน่ๆ อาจจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนเพราะที่นี่มีเฟอร์นิเจอร์ของเก่า และเสื้อผ้ามือสองที่เก๋เอามากๆ เอาอุ้งเท้าสีชมพูหม่นๆ ของเธอเป็นประกันได้เลย

ราวบ่ายโมงเรา (ผมกับพิ้งกี้แบร์) ก็มาถึงวัดซึ่งจริงๆ แล้วไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเมืองอย่างที่คิดไว้ในตอนแรก
เป้าหมายของเราอยู่ที่ชั้นสี่และชั้นห้าของอาคารโครงการซุปเปอร์มาเกตผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นแหล่งเสื้อผ้ามือสองที่พิ้งกี้แบร์คุยให้ฟังว่าเธอและเพื่อนได้ ’ของดี’ จากที่นี่ไปหลายชิ้นแล้ว

โครงการซุปเปอร์มาเกตผู้ยากไร้ เป็นหนึ่งใน 12 โครงการของมูลนิธิสวนแก้ว* วัดสวนแก้ว เริ่มจัดเมื่อปี 2537 เป็นที่รวบรวมเสื้อผ้าอาภรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่ญาติโยมผู้ใจบุญได้บริจาคให้กับทางวัด (ขอบอกว่าเยอะมากกก) รายได้จากตรงส่วนนี้ก็จะเข้าวัดเพื่อนำไปใช้สอยในโครงการต่างๆ ต่อไป ซึ่งซุปเปอร์มาเกตผู้ยากไร้นี้หากว่าไม่มีเงินก็สามารถซื้อได้ โดยการมาช่วยพัฒนาวัดตามความสามารถแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งทางวัดบอกว่าการช่วยเหลือเช่นนี้ เป็นการสอนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเงิน และสิ่งของที่ผู้ใจบุญบริจาคให้ หากได้รับการช่วยเหลือที่ง่ายเกินไปสิ่งนั้นจะดูด้อยค่า ไม่สมกับน้ำใจที่ญาติโยมให้มา สิ่งของที่ได้มาโดยยากลำบาก ย่อมทำให้เกิดความทะนุถนอมและมีค่า

เราเดินดูเสื้อผ้ากันอยู่สักพักพิ้งกี้แบร์ก็ขอตัวไปลุยกับภูเขาเสื้อผ้ามือสองกองมหึมาด้านมุมอาคาร ซึ่งมีเด็กสองสามคนกำลังปีนป่ายอยู่บนภูเขาเสื้อผ้ามือสองอย่างสนุกสนานอยู่ก่อนแล้ว พิ้งกี้แบร์สำรวจพื้นที่อยู่พักหนึ่งก่อนขวักมือเรียกผมให้ตามขึ้นไป

หลังจากนั้นราว 60 นาที เสื้อสิบตัว กางเกงขาสั้นหนึ่งตัวที่พิ้งกี้แบร์กับผมขุดขึ้นมาจากภูเขาลูกนั้นก็มาอยู่ในมือของเราทั้งสอง สนนราคา 110 บาทไทย สภาพเสื้อผ้าที่เราได้มานั้นเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นดีถึงดีมาก (แน่นอน ก็ใช้เวลาขุดกันอยู่นานนี่)

เสื้อผ้ามือสอง ของใครก็ไม่รู้...

*มูลนิธิสวนแก้ว ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 18 โครงการ
1. โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน
2. โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม
3. โครงการร่มโพธิ์แก้ว
4. โครงการเวทีบำเพ็ญประโยชน์
5. โครงการลอกคราบ
6. โครงกระบอกสำรอกกิเลส
7. โครงการเพื่อน้องท้องหิว
8. โครงการรณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือให้มีโอกาสได้เรียน
9. โครงการสลบมาฟื้นไป
10. โครงการบ้านพักคนชรา
11. โครงการสะพานบุญจากผู้เหลือเจือจานผู้ขาด
12. โครงการซุปเปอร์มาเกตผู้ยากไร้
13. โครงการสวนแก้วเนอร์สเซอรี่
14. โครงการเพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
15. โครงการบ่อหมักสิ่งปฏิกูลตามแนวโครงการพระราชดำริฯ
16. โครงการบ้านทักษะชีวิต
17. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
18. โครงการคอนโดสุนัข

ที่มา: http://www.suankaew.org/

No comments: